Materiál
Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
1 g
5 000 g
Dátum emisie
jún 2021
apríl 2024
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Do 30 dní Emisia 3000 ks
2 518,70 €
oslobodené od DPH
Do 10 dní Emisia 3000 ks
2 518,70 €
oslobodené od DPH
Česká mincovna
Loading...