Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
3 g
32 g
Dátum emisie
november 2021
jún 2023
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
apríl 2023 Emisia 400 ks
324,53 €
orientačná cena
jún 2023 Emisia 200 ks
2 599,11 €
orientačná cena
Momentálne nedostupné Emisia 200 ks
2 666,00 €
oslobodené od DPH
Česká mincovna
Loading...