Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
3 g
32 g
Dátum emisie
október 2023
január 2025
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Skladom Emisia 200 ks
2 500,00 €
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 200 ks
2 500,00 €
oslobodené od DPH
apríl 2024 Emisia 300 ks
2 500,00 €
orientačná cena
apríl 2024 Emisia 500 ks
333,00 €
orientačná cena
apríl 2024 Emisia 200 ks
2 500,00 €
orientačná cena
jún 2024 Emisia 300 ks
2 500,00 €
orientačná cena
jún 2024 Emisia 500 ks
333,00 €
orientačná cena
jún 2024 Emisia 200 ks
2 500,00 €
orientačná cena
október 2024 Emisia 200 ks
2 500,00 €
orientačná cena
január 2025 Emisia 200 ks
2 500,00 €
orientačná cena
január 2025 Emisia 300 ks
2 500,00 €
orientačná cena
január 2025 Emisia 500 ks
333,00 €
orientačná cena
január 2025 Emisia 200 ks
2 500,00 €
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...