Materiál
Dostupnosť
Vyhotovenie
Nominálna hodnota
Cena [EUR]
Hmotnosť
3 g
35 g
Dátum emisie
január 2024
október 2025
Rok emisie
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
21,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
29,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
33,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
29,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
33,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: február 2024
29,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: február 2024
33,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2024
977,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2024
992,00 €
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2024
120,00 €
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2024
125,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2024
977,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2024
992,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2025
977,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2025
992,00 €
120,00 €
125,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2025
977,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2025
992,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: október 2025
29,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: október 2025
33,00 €
Česká mincovna
Loading...