Mince

 • vždy ide o legálne kovové platidlá štátu,
 • emitentom mincí je príslušná centrálna banka,
 • ich podoba je zviazaná zákonnými požiadavkami emitenta,
 • nesú pevne danú nominálnu hodnotu, menu a ďalšie atribúty štátu,
 • delia sa na obežné, pamätné a investičné,
 • nominálna hodnota obežných mincí zodpovedá ich hodnote pri výmene,
 • skutočná hodnota pamätných a investičných mincí sa líši od nominálnej.

Medaily

 • nezamieňajte ich s vojenskými vyznamenaniami alebo športovými oceneniami,
 • nezamieňajte ich s mincami,
 • tradíciu majú najmä v strednej Európe,
 • nemajú nominálnu hodnotu, a tak nie sú legálnym platidlom,
 • emitentom medailí nie je štát, ale súkromný subjekt,
 • ich podobe sa nekladú žiadne medze,
 • delia sa na pamätné a investičné,
 • medaily razené z drahých kovov nesú puncovú značku.
Česká mincovna
Loading...