Vývoj ceny striebra

V histórii sa platilo prevažne striebrom, a aj keď sa to dnes môže zdať ako nezmysel, niekedy si ho ľudia cenili viac než zlato - napríklad v starom Egypte... S koncom 19. storočia však prišiel súmrak striebra ako platidla a to sa nepriaznivo premietlo do jeho hodnoty. Striebru sa začalo opäť dariť až s nástupom moderných technológií, keď sa jeho uplatnenie rozrástlo o priemyselné využitie. V súčasnosti je k dispozícii osemkrát menej striebra ako zlata a priemysel ho spotrebováva viac, než ťažiari zvládajú poskytnúť. To sa samozrejme odrazí na dlhodobom vývoji cien striebra, ktoré musia zákonite rásť, a táto informácia neunikla šikovným investorom.

Striebro je komoditou a ako také je ovplyvnené najmä špekuláciami a vývojom ponuky a dopytu. Jeho ceny reagujú na menový vývoj, rastú v období inflácie a naopak klesajú v čase spomalenia tempa rastu cenovej hladiny. Vývoj ceny striebra za posledných 100 rokov bol divoký - neraz strmo vzrástla (často dokonca rýchlejšie ako v prípade zlata), aby sa vzápätí rovnako strmo prepadla. Ukážkovým príkladom sú dve investičné bubliny v rokoch 1980 a 2011, keď svoju úlohu zohrali práve neviazané špekulácie, na ktoré je menší trh so striebrom citlivejší.     

Pohľad na vývoj ceny investičného striebra v nominálnom vyjadrení možno neohromí, ale platí, že reálna cena striebra drží krok so spotrebiteľskou infláciou, a kúpna sila investora tak zostáva zachovaná. Práve pre spoľahlivú ochranu pred infláciou a znehodnotením peňažných prostriedkov pridáva striebro do svojho portfólia stále viac investorov.

Pri odhade vývoja ceny striebra by mal mať každý investor na pamäti, že pre vysokú mieru volatility aj zaťaženie daňou z pridanej hodnoty je striebro investíciou pre strednodobý až dlhodobý horizont. 

Graf: aktuálny vývoj ceny striebra

 

 

Graf: historický vývoj ceny striebra

Česká mincovna
Loading...