Mincovníctvo je odborom s bohatou históriou a špecifickým slovníkom:

Mince - Mince predstavujú legálne kovové platidlo štátu. Delia sa na obežnej, pamätné a investičné. Sú vydávané autoritou určenou zákonom, spravidla centrálnou bankou. Medzi ich náležitosti patrí nominálna hodnota, rok emisie a štátny znak či názov krajiny.

Medaila - Pod pojmom medaily sa väčšine ľudí vybaví vojenské vyznamenanie alebo športové ocenenie. Pamätné medaily sú však na prvý pohľad nerozoznateľné od mincí. Líšia sa absenciou nominálnej hodnoty, a nie sú preto legálnym platidlom. Spravidla ich vydávajú súkromné ​​subjekty.

Zliatok - Investičné zliatky existujú v dvoch základných formách, ktorými sú liate tehly a razené doštičky. Na každom zliatku je uvedená značka výrobcu, hmotnosť, rýdzosť kovu a unikátne výrobné číslo.

Emitent - emitent je autoritou, ktorá vydáva mince či medaily. Vydavateľ nebýva totožný s výrobcom. Napríklad české mince razí Česká mincovňa, ale ich emitentom je Česká národná banka.

Au
- Chemická značka zlata vychádzajúca z latinského slova aurum.

Ag - Chemická značka striebra vychádzajúca z latinského slova argentum.

Rýdzosť - rýdzosť vyjadruje pomerné hmotnostné zastúpenie drahého kovu v zliatine. V prípade mincí, medailí a zliatkov je udávaná v tisícinách. Označenie 999,9 alebo 999,9 / 1000 náleží rýdzemu zlatu s minimom prímesy. Takto označený zliatok s hmotnosťou 1000 gramov potom obsahuje 999,9 gramov zlata a iba 0,1 gramu ostatných prvkov. Rýdzosť možno vyjadriť aj pomocou karátov (rýdze zlato ich má 24), ale tie sa ako jednotka používajú predovšetkým v šperkárstve. Rýdze striebro sa označuje ako 999 či 999/1000, tj. Obsahuje 999 dielov drahého kovu a len 1 diel prímesí.

Trojská unca / oz - trojská unca je jednotkou hmotnosti používanou na svetových burzách s drahými kovmi. Svoje meno dostala nie podľa bájneho mesta Trója, ale podľa francúzskeho mesta Troyes [trua]. Toto sídlo na rieke Seine bolo odnepamäti strediskom obchodu a zlato aj striebro v jednotkách zodpovedajúcich trojskej unci sa tu vymieňali už v stredoveku. 1 oz predstavuje 31,1 g drahého kovu. Bežne sa používajú aj podiely či násobky trojskej unce.

Štandard / normálna kvalita / b. k. - Razba takto označených mincí či medailí prebieha pomocou štandardných razidiel a celý ich povrch je matný.

Proof / špičková kvalita - Razba takto označených mincí či medailí prebieha pomocou špeciálnych leštených razidiel. Výsledný produkt má zrkadlovo lesklú plochu a matný reliéf. Na produktových fotografiách býva tento efekt znázornený tmavým odleskom.

Reverse proof - Variácie kvality proof. Plocha takýchto mincí či medailí je matná a zrkadlovým leskom sa vyznačuje vystupujúci reliéf.

Emisný náklad - Maximálne množstvo mincí či medailí, ktoré bude vydané. Renomované podniky stanovený emisný náklad prísne limitujú a neprekračujú.

 

Rovnako ako ľudské telo má aj minca svoju anatómiu:

Averz / averzná strana - Líc. Nesie znak alebo názov štátu. Napríklad na averznej strane všetkých českých obehových mincí sa nachádza český lev.

Reverz / reverzná strana
- Rub

Nominálna hodnota - Pri obežných minciach je nominálna hodnota presným ekvivalentom toho, čo si za ne kúpite. V prípade pamätných a investičných mincí predstavuje základnú hodnotu, ktorú vlastník mince dostane v prípade, že požiada o jej výmenu v centrálnej banke, ktorá garantuje spätný výkup mincí. Predajná cena pamätných a investičných mincí je s ohľadom na použitý materiál a spracovanie vyššia ako nominálna.

Plocha - Rovina, z ktorej vystupujú detaily mince.

Reliéf - Motív, ktorý vystupuje z mincovej plochy.

Štátny znak - Symbol krajiny, ktorá mincu vydala.

Opis - Text, ktorý je umiestnený po obvode mince.

Nápis - Text, ktorý je umiestnený inde ako po obvode mince.

Značka mincovne - Podpis mincovne, ktorá mincu vyrazila. Možno sa čudujete, prečo má značka na českých obežných minciach podobu písmena "b". Odpoveď je jednoduchá. Česká mincovňa pôvodne vznikla ako súčasť jabloneckeho podniku Bižuterie a béčko jej zostalo aj po tom, čo sa osamostatnila. V roku 1993, keď sa Československo rozdelilo na Česko a Slovensko a Česká mincovňa ešte len vznikala, vyrobili prvé české mince mincovne v nemeckom Hamburgu a kanadskom Winnipegu. Schválne sa pozrite, či jednu takú "kanadskú" mincu s ročníkom 1993 nemáte vo vrecku. Namiesto béčka na nej nájdete značku v podobe javorového lístka.

Značka autora - Podpis autora čiže medailér, ktorý mincu vytvoril.

Rok emisie
- Letopočet, v ktorom bola minca vydaná.

Hrana - Plášť, ktorý tvorí obvod mince.

Rámček
- Okrajový lem, ktorý vystupuje nad mincovú plochu.

Česká mincovna
Loading...