JAROSLAV HRÁCH

Ako dlho pracujete v Českej mincovni ako rytec?

Od roku 1994.

Ako hodnotíte podiel svojej práce na výslednej podobe mince či medaily?

Prvý pohľad na mincu zďaleka neukáže podiel ručnej práce v porovnaní so strojom. Až detailný (zväčšený) pohľad odhalí rozdiely medzi redukovaným/strojným a ručne začisteným povrchom redukcie alebo razidla.

Ktorá príprava razby pre vás bola najzaujímavejšia?

Okrem iných - 200 Kč s motívom, 700. výročie sobáša Jána Luxemburského s Eliškou Přemyslovnou. Z pohľadu prácnosti išlo o jednu z najnáročnejších pamätných mincí. Táto skutočnosť bola tiež vyzdvihnutá zadávateľom tohto diela - Českou národnou bankou.

Aký je váš pohľad na originalitu ručného spracovania?

Pri obežných a pamätných minciach je táto originalita, podľa môjho názoru, žiaduca a dáva minci punc jej nezameniteľnosti a neopakovateľnosti.

 

LUBOMÍR LIETAVA

Ako dlho pracujete v Českej mincovni ako rytec?

Od roku 1995.

Ako hodnotíte podiel svojej práce na výslednej podobe mince či medaily?

Rytec musí byť vybavený trpezlivosťou a zmyslom pre detail. Veľa času trávite jemným dolaďovaním redukcií pod mikroskopom. Presná úprava redukcie predstavuje odstránenie stôp po frézke, vypichnutie detailov: napríklad vlasov, očí, stromov, lístia, budov, okien, rohov písmen a podobne.

Ktorá príprava razby pre vás bola najzaujímavejšia?

Je to predovšetkým zlatá minca Nové mesto pražské zo série Karol IV. Táto minca s nominálnou hodnotou 10 000 Kč získala v roku 1999 prvú cenu v kategórii Najlepšia zlatá minca. Z posledného obdobia sú to kilogramové zlaté medaily s priemerom 85 mm - Karlov most, Schengen, Vstup do EÚ a Rímske dohody.

Aký je váš pohľad na originalitu ručného spracovania?

Každý výrobok si „zaslúži“ inú mieru originality. U bežných žetónov je táto požiadavka minimálna (aj kvôli cene). Naopak napríklad pri pamätných minciach emitovaných ČNB je podiel ručnej práce maximálny.

 

OTTO TOMSA

Ako dlho pracujete v Českej mincovni ako rytec?

Po štyroch rokoch zdokonaľovania ryteckých zručností v inej firme som v roku 2015 nastúpil do Českej mincovne.

Ako hodnotíte podiel svojej práce na výslednej podobe mince či medaily?

Myslím, že laik toho veľa nespozná. Rytecké spracovanie je však nevyhnutné pre ďalšie výrobné postupy a obzvlášť pre razbu. Keď potom niektorí medailéri plne nerešpektujú technické špecifikácie (napríklad výšku reliéfu), je na rytcovi, aby urobili nápravu (a znížili či zvýšili plastiku).

Ktorá príprava razby pre vás bola najzaujímavejšia?

Každá razba je zaujímavá svojím jedinečným čarom, ale vyzdvihol by som dve konkrétne: striebornú 200Kč mincu Ireny Hradeckej „Operácia Anthropoid ", kde bola podľa môjho názoru výborne spracovaná téma, a 500Kč minca Asamata Baltaeva „Bitka pri Zborove", ktorá bola vzhľadom na komplikovanosť návrhu akýmsi ryteckým orieškom.

Aký je váš pohľad na originalitu ručného spracovania?

Každá medaila či minca je unikát - či už ide o obeživo alebo pamätnú mincu Českej národnej banky. Rytec spracovávajúci nástroje na razbu na nich vždy zanechá svoj charakteristický, neopakovateľný rukopis, ktorý nikto nedokáže napodobniť.

 

MÁRIA FILOVÁ

Mária Filová pracuje ako rytkyňa Českej mincovne od roku 2018. Okrem toho je tiež skúsenou medailérkou. Rozhovor s ňou nájdete tu.

Česká mincovna
Loading...