Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
31 g
32 g
Dátum emisie
február 2017
január 2022
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Skladom Emisia 100 ks
1 804,10 €
vrátane DPH
august 2021 Emisia 100 ks
1 804,10 €
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...