Materiál
Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
0 g
5 000 g
Dátum emisie
apríl 2015
január 2025
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
február 2023 Emisia 15 ks
308 322,50 €
orientačná cena
február 2023 Emisia 500 ks
113,41 €
orientačná cena
február 2023 Emisia 1000 ks
80,83 €
orientačná cena
február 2023 Emisia 250 ks
324,53 €
orientačná cena
február 2023 Emisia 1000 ks
80,83 €
orientačná cena
január 2023 Emisia 10000 ks
44,27 €
orientačná cena
január 2023 Emisia 500 ks
280,00 €
orientačná cena
marec 2023 Emisia 10 ks
188 870,84 €
orientačná cena
marec 2023 Emisia 1000 ks
80,83 €
orientačná cena
marec 2023 Emisia 250 ks
324,53 €
orientačná cena
marec 2023 Emisia 2000 ks
121,45 €
orientačná cena
marec 2023 Emisia 1500 ks
87,00 €
orientačná cena
marec 2023 Emisia 200 ks
2 599,11 €
orientačná cena
apríl 2023 Emisia 10000 ks
105,20 €
orientačná cena
apríl 2023 Emisia 5000 ks
511,37 €
orientačná cena
apríl 2023 Emisia 3000 ks
2 112,10 €
orientačná cena
apríl 2023 Emisia 25 ks
62 546,71 €
orientačná cena
apríl 2023 Emisia 1000 ks
71,08 €
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...