Možnosť rezervovať si v Českej mincovni produkty zo sortimentu Českej národnej banky (ČNB) a Národnej banky slovenska (NBS) je podmienená registráciou zákazníka. Registrovať sa môžete tu . 

Produkty ČNB/NBS je potom možné rezervovať v emisnom pláne ČNB/NBS alebo priamo pri konkrétnom produkte kliknutím na tlačidlo Rezervovať.   

Prehľad rezervácií, ktoré ste vytvorili, nájdete vo svojom zákazníckom účte v sekcii Moje mince ČNB/NBS / Rezervácia ČNB/NBS.

Prijaté rezervácie sú obojstranne nezáväzné až do chvíle odoslania výzvy na potvrdenie rezervácie.

 

Príjem rezervácií

ČNB/NBS vydáva svoj emisný plán vždy na päťročné obdobie. Po jeho zverejnení si môžete v e-shope Českej mincovne vytvoriť rezervácie na všetky produkty, ktoré obsahuje.

Zvolíte si požadovaný spôsob dopravy, platby a tiež možnosť zlučovania. V prípade produktov ČNB/NBS ponúkame spracovanie vašej objednávky okamžite po emisii každej jednotlivej mince, alebo môžeme zlúčiť viac vydaných mincí do jednej objednávky v rámci kalendárneho mesiaca či štvrťroka.

Svoje rezervácie môžete v zákazníckom účte dodatočne upravovať až do okamihu ich potvrdenia.

 

Potvrdenie rezervácií

V prípade produktov ČNB/NBS je systém potvrdzovania rezervácií iný ako pri produktoch Českej mincovne.

V polročných cykloch - spravidla v júni a novembri - oslovujeme e-mailom všetkých záujemcov o produkty ČNB/NBS s dátumom emisie v požadovanom polroku a vyzývame ich na potvrdenie rezervácií. Po tom, čo svoje rezervácie potvrdíte v zákazníckom účte, sa presunú do sekcie Moje mince ČNB/NBS / Objednávky ČNB/NBS.  

Po potvrdení rezervácie vám bude zaslaný e-mail, ktorý vás bude informovať o vytvorení PODMIENOK ZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKY.

V prípade, že rezerváciu nepotvrdíte v danej lehote, bude automaticky stornovaná.

Garančná záloha

V prípade zlatých mincí a mimoriadnych emisií ČNB/NBS požadujeme úhradu tzv. garančnej zálohy. 

Pri zlatých minciach je výška garančnej zálohy 5 000 Kč / 200 EUR. V prípade mimoriadnych emisií je výška garančnej zálohy stanovená individuálne. V prípade produktov, pri ktorých je požadovaná úhrada garančnej zálohy, sa objednávka stáva záväznou až po uhradení potrebnej sumy.

Pri strieborných minciach garančnú zálohu nepožadujeme.

Garančná záloha slúži ako istina, ktorá bude v okamihu realizácie nákupu odpočítaná z celkovej ceny objednávky. V prípade zrušenia objednávky zo strany zákazníka je garančná záloha nevratná.

Náhradníci

Hneď ako je možnosť rezervácie produktov ČNB/NBS na daný polrok ukončená, môžete stále vyjadriť svoj záujem o daný produkt, ale budete evidovaní iba na pozícii náhradníka. V prípade záujmu o vytvorenie takejto nezáväznej rezervácie kontaktujte našu zákaznícku podporu

Spracovanie objednávok po spustení predaja

Hneď ako nastane termín emisie, objednávky produktov ČNB/NBS spracujeme štandardným spôsobom.

V prípade platby na dobierku sú objednávky obratom odovzdané na expedíciu. Výška dobierky je znížená o uhradenú sumu garančnej zálohy.  

V prípade úhrady objednávky prevodom Vám najskôr e-mailom zašleme platobné pokyny so sumou zníženou o garančnú zálohu. Až po uhradení potrebnej sumy vašu objednávku odovzdáme na expedíciu.  

Najprv sú vždy vybavené všetky záväzné objednávky. Ak sa aj potom stane, že máme daný produkt ČNB/NBS k dispozícii, oslovíme záujemcov, ktorých evidujeme ako náhradníkov. Náhradník, pre ktorého máme požadovaný produkt k dispozícii, od nás dostane e-mailom informáciu o prijatí objednávky spolu s ďalšími pokynmi. 

Ak po spracovaní všetkých záväzných objednávok a po oslovení všetkých náhradníkov budeme mať k dispozícii voľné kusy daného produktu ČNB/NBS, budú uvoľnené do predaja v predajniach a na e-shope Českej mincovne.  

Klubová cena

Zákazníci, ktorí si záväzne objednali mince ČNB/NBS v potrebnom predstihu, majú nárok na zvýhodnenú cenu. Táto tzv. klubová cena je nižšia ako bežná predajná cena pre následný voľný predaj.

Česká mincovna
Loading...