Venovanie s textom

Venovanie môže obsahovať niekoľko riadkov textu (presný počet riadkov a znakov je uvedený pri každom produkte). Konečný text je zarovnaný a vycentrovaný vodorovne aj zvisle vzhľadom na reliéf medaily.

Česká mincovňa používa pre medaily s venovaním špeciálne technológie. Počítačom riadený diamantový hrot sa pri pohybe netočí, iba pod miernym tlakom vyrýva do materiálu veľmi jemné písmo alebo obrazce. Možno povedať, že ide o strojnú obdobu ručného rytia. Veľkou výhodou je, že sa na rozdiel od technológií frézovania alebo gravírovania pri rytí neodoberá žiadny materiál. Tým nedochádza k žiadnemu úbytku drahého kovu medaily.

Každá medaila pojme odlišné množstvo textu - v priebehu objednávky sa dozviete maximálne množstvo riadkov a znakov, ktoré je na medailu možné vyryť. Konečný text je zarovnaný a vycentrovaný vodorovne aj zvisle vzhľadom na reliéf medaily. Na výber je z dvoch druhov písma - obyčajného a ozdobného. 

Postup zadania vlastného textu na medailu:

 • Vyberte si z našej ponuky medailu s venovaním.  
 • Kliknite na „Zadať venovanie" a v tabuľke, ktorá sa objaví, vyberte variant „Venovanie s textom". 
 • Do tabuľky vyplňte požadovaný text a vyberte druh písma.
 • Medailu pridajte do košíka a dokončite objednávku.

Venovanie s fotografiou

Vedľa textu môžeme na medailu preniesť tiež fotografiu.

Česká mincovňa používa pre medaily s venovaním špeciálne technológie. Počítačom riadený diamantový hrot sa pri pohybe netočí, iba pod miernym tlakom vyrýva do materiálu obraz v podobe jemného rastra bodov, ktorých môže byť aj niekoľko desiatok tisíc. Počas výroby nedochádza k žiadnemu úbytku drahého kovu medaily.

Pre správne vyrytie fotografie na medailu je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 • Dodané fotografie môžu byť farebné alebo čiernobiele, vo formáte JPG s minimálnou veľkosťou 500 kB a s vyšším rozlíšením - optimálne 4-5 megapixelov, minimálne 1 megapixel.
 • Obrázok musí byť primerane ostrý, nesmie byť rozmazaný. Objekty (ľudia, zvieratá atď.), ktoré majú byť na rytine zachytené, by nemali byť tesne orezané okrajom snímky. Pomáha výrazné osvetlenie a menej tieňa (pozor napr. na tiene z pokrývky hlavy v tvári).
 • Pozadie by malo byť farebne odlišné od hlavného motívu fotografie (t. j. predmetu či tváre, ktoré sa budú zobrazovať) - toto pozadie bude vo väčšine prípadov odstránené. Fotografia bude orezaná a upravená tak, aby najlepšie vyhovovala použitému materiálu medaily.
 • V prípade loga či iného obrazca je vhodné dodať vektorovú grafiku vo formáte PDF.

Postup zadania vlastnej fotografie na medailu:

 • Vyberte si z našej ponuky medailí s venovaním.
 • Kliknite na „Zadať venovanie“ a v tabuľke, ktorá sa objaví, si vyberte variant „Venovanie s fotografiou“.
 • Fotografiu pridajte pomocou tlačidla „Vybrať fotografiu“.
 • Medailu pridajte do košíka a dokončite objednávku.
 • Pokiaľ by fotografia nebola vhodná na prenesenie na medailu, budeme vás informovať e-mailom.

Ponuku produktov nájdete tu.

Česká mincovna
Loading...