Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
500 g
1 000 g
Dátum emisie
jún 2020
máj 2023
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
máj 2023 Emisia 48 ks
1 039,40 €
orientačná cena
máj 2023 Emisia 24 ks
1 825,75 €
orientačná cena
Vypredané Emisia 48 ks
1 081,00 €
vrátane DPH
Česká mincovna
Loading...