Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
3 g
63 g
Dátum emisie
január 2021
január 2023
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Skladom Emisia 100 ks
3 200,00 €
vrátane DPH
január 2023 Emisia 100 ks
3 248,98 €
orientačná cena
január 2023 Emisia 100 ks
1 746,14 €
orientačná cena
január 2023 Emisia 100 ks
771,32 €
orientačná cena
január 2023 Emisia 300 ks
405,77 €
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...