Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
31 g
42 g
Dátum emisie
apríl 2016
október 2021
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Momentálne nedostupné Emisia 1000 ks
93,60 €
vrátane DPH
január 2021 Emisia 600 ks
97,40 €
orientačná cena
Do 40 dní Emisia 2000 ks
150,00 €
vrátane DPH
február 2021 Emisia 1000 ks
92,10 €
orientačná cena
január 2021 Emisia 1000 ks
97,40 €
orientačná cena
január 2021 Emisia 1000 ks
101,10 €
orientačná cena
október 2021 Emisia 1000 ks
92,10 €
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...