PRAVIDLA NÁKUPU

Objednávky přijímáme přednostně prostřednictvím našeho e-shopu. V případě objednávky většího množství kusů nebo vyšší ceny s Vámi rádi uzavřeme objednávku po telefonické či osobní dohodě.

 

I. Platba

Jak platit?

 • V hotovosti na našich pobočkách (Praha, Brno, Jablonec nad Nisou, Bratislava)
 • Vložením hotovosti na náš účet u České spořitelny
 • Převodem předem na náš účet u České spořitelny
 • Platební kartou předem
 • Dobírkou (u objednávek do 30.000Kč)

 

II. Doručení zboží

 • Osobně na našich pobočkách (Praha, Brno, Jablonec nad Nisou)
 • Prostřednictvím České pošty, a.s. formou cenného balíku. Při platbě dobírkou se vždy účtuje dodatečný poplatek ve výši 30,- Kč.

 

III. Fixace ceny

Tyto zvláštní platební podmínky se vztahují na prodej investičních produktů, což jsou produkty, u nichž Prodávající deklaruje jejich investiční charakter a/nebo Prodávající informuje Kupujícího, že se jedná o produkt, který podléhá změně kupní ceny v závislosti na ceně příslušného drahého kovu na investičním trhu a na kurzu měn, a to ve smyslu ustanovení § 1847 písm. a) občanského zákoníku.

Kupní cena je určena fixací dle níže uvedených podmínek.

Změně/aktualizaci ceny (dále jen fixace ceny) podléhají tyto produkty:

a) Zlaté investiční cihly/slitky od 20g včetně
b) Stříbrné investiční cihly/slitky od 250g včetně
c) Platinové investiční cihly/slitky od 20g včetně
d) Palladiové investiční cihly/slitky od 20g včetně
e) Zlaté zahraniční investiční mince od váze od ½ OZ a 15g včetně
f) Zlaté investiční mince Český lev od 2 OZ včetně
g) Sady zlatých investičních mincí Český lev
h) Zlaté investiční mince Orel od 5 OZ včetně
i) Zlaté investiční mince Tolar od 5 OZ včetně
j) Zlaté investiční produkty ČM o váze od 2 OZ včetně
k) Stříbrné vysokohmotnostní mince a medaile od 3kg včetně

Fixační hodiny: 8:30 – 14:30 hod.

K fixaci kupní ceny dochází v závislosti na způsobu její úhrady, a to takto:

(a) bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet Prodávajícího

– v případě úhrady kupní ceny bankovním převodem nebo vložením hotovosti na účet Prodávajícího je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou. Po  připsání této částky na účet Prodávajícího bude provedena fixace ceny a Kupující bude informován o případném přeplatku či nedoplatku. V případě, že je objednávka přijata a platba připsána na účet Prodávajícího ve shodný kalendářní den v rámci fixačních hodin, fixuje se kupní cena ve výši dle učiněné potvrzené objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

V případě nedoplatku ve výši 500,- Kč a výše bude Kupující o vzniku nedoplatku informován e-mailem a/nebo SMS zprávou. Kupující je oprávněn nedoplatek schválit či nechválit. Pokud Kupující nedoplatek schválí, a učiní tak prokazatelně do 15:30 hodin kalendářního dne, kdy byl o doplatku informován, je objednávka realizována, a Kupující je povinen nedoplatek uhradit:

1. E-shopové objednávky hrazené bankovním převodem - doplatek bankovním převodem
2. Objednávky přes prodejny hrazené bankovním převodem – doplatek bankovním převodem

Pokud Kupující nedoplatek neschválí, popř. tak neučiní ve výše uvedené lhůtě, lze postupovat některým z těchto způsobů:

1. pokud Kupující s Prodávajícím řádně komunikuje, ale vyjádří se po 15:30 hodin dne, kdy byl informován o nedoplatku, proběhne nová fixace ceny následující pracovní den a dále se postupuje přiměřeně způsobem popsaným výše,

2. Kupující je oprávněn vyčkat na provedení nové fixace kupní ceny po dobu dalších až 5 dnů, pokud toto prokazatelně sdělí Prodávajícímu. V případě, že nedojde v tomto termínu k realizaci kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,

3. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu,

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Kupující po poskytnutí informace o nedoplatku s Prodávajícím řádně nekomunikuje, a to nejméně po dobu 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byl informován o nedoplatku. V tomto případě bude uhrazená cena vrácena zpět Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

Doplatky do 500,- Kč včetně se kupujícímu neúčtují.

V případě přeplatku ve výši 500,- Kč a výše bude Kupující o vzniku přeplatku informován. Prodávající je povinen Kupujícímu vzniklý přeplatek vrátit, a to bez zbytečného odkladu. Přeplatek se vrací bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet sdělený Kupujícím.

Přeplatky do výše 500,- Kč včetně se Kupujícímu nevrací.

(a) platební kartou online - v případě úhrady kupní ceny platební kartou online je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou a kupní cena je fixována v momentě vytvoření objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

(b) úhrada Zlatým kontem - v případě úhrady kupní ceny Zlatým kontem je nezbytná úhrada ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou a kupní cena je fixována v momentě vytvoření objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

(c) úhrada v hotovosti nebo platební kartou na pobočce Prodávajícího – tímto způsobem lze uhradit jen objednávky učiněné Kupujícím na pobočce Prodávajícího. Takto nelze hradit objednávky učiněné elektronicky. Provedení tohoto způsobu úhrady kupní ceny je omezeno ustanovením § 4 zákona č. 254/2004, o omezení plateb v hotovosti, v platném znění, kde je uvedena maximální částka pro provedení platby v hotovosti.

V případě úhrady kupní ceny v hotovosti nebo platební kartou na pobočce Prodávajícího ve výši 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou je kupní cena fixována v momentě vytvoření objednávky. Tímto je kupní cena zcela vypořádána. Nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.
V případě úhrady kupní ceny v hotovosti nebo platební kartou na pobočce Prodávajícího ve výši nižší než 100% ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou, je Kupující povinen uhradit zálohu na kupní cenu ve výši nejméně 50 % ceny stanovené učiněnou potvrzenou objednávkou. Kupní cena je fixována v momentě vytvoření objednávky. Tímto je kupní cena zcela vypořádána. Nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

(d) dobírkou – objednávky investičních produktů do 30.000,- Kč (hodnota bez poštovného) lze uhradit dobírkou. V případě, že si Kupující objedná na dobírku produkt, který podléhá fixaci ceny a objednávka bude učiněna ve fixačních hodinách, fixuje se kupní cena ve výši dle učiněné potvrzené objednávky a nedochází ke stanovení přeplatku či nedoplatku.

Pokud je objednávka vytvořena mimo fixační hodiny, bude aktuální cena zafixována následující pracovní den. V případě přeplatku bude celková hodnota dobírky ponížena o vzniklý přeplatek, v případě doplatku bude celková hodnota dobírky navýšena o vzniklý doplatek.
Objednávky v hodnotě nad 30.000,- Kč již dobírkou hradit nelze a je potřeba objednávku uhradit předem platebním příkazem či platební kartou (pravidla fixace – viz způsob úhrady platebním příkazem či platební kartou).

 

IV. Sekundární prodej

Produkty, které jsou na e-shopu označeny popiskem „Produkt z výkupu v bezvadném stavu“, byly Českou mincovnou vykoupeny od majitele a následně znovu uvedeny do prodeje. Stav takových mincí či medailí je stoprocentní. Obaly mohou vykazovat mírné opotřebení způsobené běžným užíváním, přičemž tento stav není důvodem k reklamaci.

PRAVIDLA VÝKUPU

 

I. Obecná kritéria

Nabízíme, ale negarantujeme, zpětný výkup drahých kovů, tj. investičních slitků, mincí, medailí. U investičních drahých kovů nakoupených v České mincovně je podmínkou výkupu zdokladování předchozího prodeje (faktura, kopie kupní smlouvy, záznam v interní databázi ČM, apod.) U výkupu drahých kovů z jiného zdroje provádíme zkoušku ryzosti na spektrometru, případně dalšími metodami nezbytnými k určení ryzosti drahého kovu (prubířský kámen apod.)

Výkup provádíme po ověření totožnosti prodávajícího dle platného průkazu (OP, pas). Prodávající musí být starší 18 let.
 

 

II. Výkupní ceny

Výkupní ceny investičních drahých kovů se odvíjejí od cen na světových trzích, tj. pohyb prodejních cen vyvolá stejný pohyb cen výkupních. Česká mincovna si vyhrazuje právo tuto proporci kdykoliv změnit. Investiční zlaté slitky/cihly prodávané Českou mincovnou mají svoji orientační výkupní cenu zveřejněnou přímo v e-shopu u specifikace položky. Pro všechny ostatní vykupované výrobky, tj. zlaté a stříbrné mince cizích států, zlaté a stříbrné medaile a mince a stříbrné investiční slitky, platí individuální podmínky výkupu, pokud není uvedeno jinak.

Výkupní cena u poškozených zlatých slitků (poškozený nebo chybějící certifikát) podléhá srážce – viz tabulka.

Zlaté slitky Srážka z aktuální výkupní ceny
1g 200 Kč
2g 200 Kč
5g 200 Kč
10g 200 Kč
20g 500 Kč
1Oz 500 Kč
50g 500 Kč
100g 500 Kč
250g 1 000 Kč
500g 1 000 Kč
1 000g 1 000 Kč

 

U poškozených slitků je nutno předložit nabývací dokumenty o koupi (kupní smlouva, faktura, účtenka, darovací smlouva, atd.)

Poškozené slitky nevyměňujeme, pouze vykupujeme.

 

III. Postup výkupu

Máte-li zájem o výkup, vyplňte výkupní formulář na našich stránkách a poté Vás budeme kontatovat.

Prodat investiční zlato můžete po předchozí domluvě v těchto prodejnách:

 • ČM Praha (pasáž ČNB) - Na Příkopě 860/24
 • ČM Praha – Havelská 503/19
 • ČM Jablonci nad Nisou – Mírové náměstí 15
 • ČM Brno – Rooseveltova 419/20 (u Mahenova divadla)
 • ČM SK Bratislava – Suché mýto 1

V případě, že má zákazník uskladněno v sejfu ČM, lze provézt online výkup.

Pověření pracovníci ČM rozhodnou, zda bude doručené zboží vykoupeno, provedou optickou a formální kontrolu (certifikát, puncovní značka, hmotnost) nebo zajistí zkoušku ryzosti na spektrometru. Následně Vám bude nabídnuta výkupní cena. V případě, že naši nabídku odmítnete, bude Vám zboží vráceno. Při akceptaci ceny s Vámi sepíšeme jednoduchou kupní smlouvu, jejíž součástí je popis zboží i dohodnutá cena. Po podpisu této smlouvy Vám budou do 14 kalendářních dnů vyplaceny peníze na bankovní účet. V hotovosti peníze nevyplácíme. Fixace ceny probíhá dle cen platných v okamžiku provádění výkupu. Výkupní cena tedy odpovídá výkupní ceně v den uzavření dohody, tj. podpisu výkupní smlouvy a převzetí nabízeného zboží do rukou ČM.

Zboží musí být ve stejném stavu jako při nákupu, tzn. zejména musí mít nepoškozený obal, nepoškozený certifikát a samotné zboží musí být bez vad. V případě poškozeného zboží, obalu nebo certifikátu bude výkupní cena ponížena nebo bude výkup odmítnut.

V případě pochybnosti o pravosti zboží si společnost Česká mincovna, a.s. vyhrazuje právo na ověření pravosti zboží, na které má 10 pracovních dní od převzetí zboží.

 

IV. Koeficienty výkupních cen pro zlaté mince a medaile vyrobené
v České mincovně:

Investiční mince Český lev / Orel

Výkupní koeficient pro zboží o hmotnosti 1 trojské unce zlata a výše:

 •   -5 % u zboží zakoupeného v České mincovně
 • -15 % u zboží, které nebylo zakoupeno v České mincovně, ale zboží nemusí být vykoupeno

Výkupní koeficient pro zboží o hmotnosti do 1 trojské unce zlata, a to včetně balení po více kusech:

 •  -7 % u zboží zakoupeného v České mincovně
 • -15 % u zboží, které nebylo zakoupeno v České mincovně, ale zboží nemusí být vykoupeno

 

V. ČM nevykupuje

 1. Zlomkové zlato (šperky, zubní zlato, úlomky zlata, granule, pruty, …).
 2. Zboží zakoupení jinde než ČM – kromě investičních zahraničních mincí a slitků.
 3. Kolorované zboží, pozlacené stříbro či kovy jinak zušlechtěné.
 4. Mince a medaile v kombinaci se sklem.

Veškeré detaily výkupu řešíme s klientem individuálně.

Česká mincovna
Loading...