Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
0 g
5 000 g
Dátum emisie
apríl 2015
január 2025
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
máj 2023 Emisia 300 ks
10 556,46 €
orientačná cena
máj 2023 Emisia 1000 ks
71,08 €
orientačná cena
máj 2023 Emisia 1000 ks
71,08 €
orientačná cena
máj 2023 Emisia 1000 ks
71,08 €
orientačná cena
máj 2023 Emisia 1000 ks
71,08 €
orientačná cena
jún 2023 Emisia 99 ks
9 707,55 €
orientačná cena
jún 2023 Emisia 300 ks
722,58 €
orientačná cena
jún 2023 Emisia 2000 ks
71,08 €
orientačná cena
jún 2023 Emisia 200 ks
2 599,11 €
orientačná cena
júl 2023 Emisia 100 ks
1 339,97 €
orientačná cena
júl 2023 Emisia 1000 ks
71,08 €
orientačná cena
august 2023 Emisia 200 ks
2 639,72 €
orientačná cena
august 2023 Emisia 300 ks
722,58 €
orientačná cena
august 2023 Emisia 500 ks
2 229,89 €
orientačná cena
september 2023 Emisia 200 ks
4 701,87 €
orientačná cena
september 2023 Emisia 100 ks
1 339,97 €
orientačná cena
október 2023 Emisia 300 ks
2 599,11 €
orientačná cena
október 2023 Emisia 500 ks
324,53 €
orientačná cena
október 2023 Emisia 200 ks
2 599,11 €
orientačná cena
október 2023 Emisia 300 ks
722,58 €
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...