Záruka a reklamácie

26.4.2012

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonná záruka, resp. zodpovednosť za vady, ktoré se vyskytnú pri tovare v záručnej dobe 24 mesiacov pre koncových spotrebiteľov. Pre podnikatelľov je poskytovaná zmluvá záruka, resp. zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú pri tovare v záručnej dobe 6 mesiacov.

Záručná doba začíná plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka se nevzťahuje na tovar, pri ktorom bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na vady spôsobené nesprávnym užívaním, nevhodnou údržbou alebo skladovaním výrobku (viď."Ako sa starať o mince a medaily z drahých kovov“).

Na darčeky a produkty poskytnuté zdarma nie je možné uplatniť nárok na reklamáciu.

Česká mincovna
Loading...