Vztahy České mincovny

17.2.2017

Česká mincovna vzhledem k charakteru svých produktů rozvíjí a upevňuje vztahy a spolupráci s některými státními institucemi, veřejnými školami a obecně prospěšnými organizacemi.

ČNB
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404
www.cnb.cz
info@cnb.cz

 

Česká národní banka

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze.

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz
a devizový dohled.

Česká mincovna úzce spolupracuje s centrální bankou v oblasti emitování oběžných a pamětních mincí pro Českou republiku.

 

Příklady puncovních značek
Puncovní úřad Praha

Kozí 4
110 00 Praha 1
Příjem/výdej: 225 982 271
Ústředna: 225 982 111
www.puncovniurad.cz
info@puncovniurad.cz

Puncovní úřad

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví
a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce FMH
č. 540/1992 Sb., kterou se provádí puncovní zákon.

Úkolem Puncovního úřadu je vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti, provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce, ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů.

Česká mincovna opatřuje své produkty z drahých kovů puncovními značkami, osvědčujícími složení a ryzost drahých kovů. Na základě velice seriózní
a dlouhodobé spolupráce je ČM oprávněna umísťovat puncovní značky
do razidel pro mince a medaile z drahých kovů zlata, stříbra a platiny.

Česká numismatická společnost
Arménská 1372/10
110 00 Praha 10
tel.: +420 271 730 775
www.numismatici.cz
info@numismatici.cz

Česká numismatická společnost

Česká numismatická společnost oslavila nedávno 90 let svého trvání. Její dlouhá historie se datuje od vzniku dne 7. března 1919. Společnost již téměř století rozvíjí numismatiku a cílevědomou badatelskou a osvětovou prací
na profesionální úrovni ovlivňuje sběratelskou činnost na poli numismatiky
a ražeb mincí a medailí v České republice.

Ústředí ČNS a dalších více než 40 poboček v řadě měst České republiky rozvíjí publikační činnost, přednášky, aukce a vlastní mincovní a medailérské ražby.

ČNS zasedá v Mezinárodní numismatické komisi, účastní se Kongresů numismatiků v Bruselu a Berlíně, mezinárodních sympozií a výstav. Koordinuje činnost poboček a numismatických kroužků a spolupracuje na tomto poli
s Národním muzeem v Praze a řadou muzeí v okresních městech. Organizuje také ve čtyřletých cyklech konference. Pravidelně vydává pro sběratele, numismatiky a další zájemce katalogy mincovních a medailových ražeb.

Česká mincovna aktivně spolupracuje s více než třiceti pobočkami ČNS z celé České republiky již od počátku svého vzniku. Členové ČNS jsou jejími stálými
a dlouholetými zákazníky. Kromě obchodních vztahů si Česká mincovna váží vysoké odbornosti a znalostí členů ČNS, které skýtají potenciál k další možné spolupráci.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola
Horní náměstí 1
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 312 805
www.supsavos.cz
sekretariat@supsavos.cz

Uměleckoprůmyslová škola v Jablonci

Založení školy pro kreslení, modelování a cizelování roku 1880 výnosem c.k. ministerstva kultury a vyučování bylo iniciováno městem Jablonec nad Nisou, bižuterním průmyslem a exportéry bižuterního zboží jako reakce na silný sklářský průmysl a dynamicky se rozvíjející bižuterní výrobu a obchod. Postupným rozšiřováním oborů o rytce kovů, pasíře, dekoratéry, výrobce bronzového zboží, ale i knižní úpravu a ilustraci, nástěnnou malbu a grafické obory škola vytvořila komplexní vzdělávací instituci. Mohla poskytnout odborné vzdělání nejenom sklářům, bižuterním návrhářům a výrobcům, ale vycházela vstříc také požadavkům na absolventy pro různé uměleckořemeslné disciplíny.

Škola vychovala početnou řadu významných osobností a řadu dalších odborníků a výtvarníků bižuterního průmyslu. Vznik České mincovny v Jablonci nad Nisou vyvolal společenskou potřebu založit u střední školy obor směřující k tvorbě mincí a medailí. Od roku 1995 se na škole vyučuje obor ražená medaile a mince. O rok později škola toto studium transformuje na Vyšší odbornou školu.

Řada odborníků České mincovny je absolventy Uměleckoprůmyslové školy v Jablonci. Pedagogové této školy, zároveň uznávaní umělci a medailéři, se podílejí na tvorbě medailí a mincí vyrobených Českou mincovnou.

Česká mincovna
Loading...