Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14-dňovej lehote od prevzatia? Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.

Toto právo môžete využiť, ak ste tovar kúpili u nás ako fyzická (súkromná) osoba (teda nie na IČO). Právo na vrátenie tovaru vám vzniká pri objednaní cez e-shop aj pri osobnom odbere. Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Možnosť odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci spotrebiteľ, v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí Predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci spotrebiteľ poskytnúť Predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar len poškodený, môže predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať tento svoj nárok oproti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi v takom prípade vráti len kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru zníženú o sumu zodpovedajúcu náhrade škody.

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy nám je doručené odstúpenie od zmluvy spolu s tovarom. V prípade odstúpenia od zmluvy nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru predávajúcemu ani nárok na preplatenie dopravného, ak bolo tovar doručený prepravnou spoločnosťou.

K vrátenému tovaru je nevyhnutné vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a na základe ktorého sme schopní identifikovať tovar.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete TU.

Česká mincovna
Loading...