Zrušenie rezervácií CNB

21.9.2022

Viacerí zberatelia pamätných mincí Českej národnej banky od nás v týchto dňoch dostali nasledujúci e-mail:
___________________________________________________________________________________________________________

Vážený zákazník,

Je nám ľúto, ale musíme zrušiť vašu rezerváciu pamätnej mince Českej národnej banky.

Mincu sme pre vás objednali, ale ČNB objednávku skrátila a my nedostaneme požadované množstvo pre našich zákazníkov.

Táto situácia nás veľmi mrzí, ale nemôžeme ju ovplyvniť ani zmeniť.

Ďakujeme vám za pochopenie.

Tím Českej mincovne
___________________________________________________________________________________________________________

Chápeme, že títo zákazníci sú nespokojní. Dovoľte nám preto, aby sme vám situáciu bližšie vysvetlili:

Hoci je Česká mincovňa výhradným výrobcom českých pamätných mincí, v žiadnom prípade nie je ich výhradným predajcom. Po vyrazení mincí Česká mincovňa odovzdá všetky kusy Českej národnej banke, ktorá si objednala ich výrobu. Tieto mince potom Česká národná banka prideľuje zmluvným predajcom v celej krajine. Takýchto predajcov sú desiatky a Česká mincovňa je len jedným z nich.

Všetci predajcovia majú pri nákupe mincí Českej národnej banky rovnaké podmienky a Česká mincovňa nie je výnimkou. Dostaneme len toľko mincí, koľko nám pridelí Česká národná banka.

Nemáme žiadnych veľkoobchodných zberateľov, ktorým by sme predávali desiatky alebo stovky mincí. "Obchodníci", ktorých mnohí nespokojní zberatelia používajú ako mantru, pravdepodobne nakúpili mince priamo od Českej národnej banky. V takom prípade ide o nezávislých predajcov, ktorí nemajú s Českou mincovňou v tomto smere nič spoločné.

Počet zmluvných obchodníkov Českej národnej banky v posledných mesiacoch výrazne vzrástol a v budúcnosti pravdepodobne ešte výraznejšie porastie. V rámci pravidiel ČNB sa obmedzené množstvo mincí rozdelených medzi jednotlivých obchodníkov proporcionálne znižuje.

To, ktorý zákazník Českej mincovne dostane mincu Českej národnej banky, vyberá nestranný počítačový algoritmus, ktorý čerpá informácie z našej digitálnej databázy. Pri každom potenciálnom kupujúcom sa posudzuje viacero parametrov - napríklad história nákupov. Podrobnosti o tomto systéme sú čisto interné, a preto ich neplánujeme zverejniť. Rozhodne však nejde o to, že by sme niekoho individuálne zvýhodňovali - ani zamestnancom Českej mincovne sa nedostáva osobitného zaobchádzania.

Nezáväzná rezervácia v Českej mincovni sa stáva objednávkou až vtedy, keď zákazníkovi potvrdíme, že mu mincu doručíme. Rezervácie sa používajú predovšetkým na vyjadrenie záujmu zberateľov emitentovi mincí. Informácie o množstve rezervácií odovzdávame Českej národnej banke, ktorá ich potom zohľadňuje pri určovaní emisných nákladov. Treba však zdôrazniť, že hoci počet záujemcov o mince neustále rastie, emisné náklady majú svoje limity stanovené Českou národnou bankou na začiatku emisného obdobia.

Je potrebné poznamenať, že sme boli nútení posúdiť nárok zainteresovaných strán až v posledných dvoch rokoch, keď sa trh s mincami a bankovkami výrazne zmenil. Veríme, že emitent, obchodníci a zberatelia sa tejto zmene prispôsobia, alebo ešte lepšie, že dôjde k ďalším zmenám, ktoré budú prospešné a uspokojivé pre všetky zúčastnené strany.

Súčasný previs dopytu nad ponukou mincí je extrémny. Podobne významné je aj zníženie počtu mincí, ktoré dostávame od Českej národnej banky pre našich zákazníkov. Napríklad strieborná minca s motívom auta Tatra sa dostane len k minimálnemu počtu zákazníkov. Vzhľadom na to, že počet, ktorý sme chceli získať, bol znížený o 86 %, minca sa nedostane ani k zákazníkom s históriou nákupov, ktorá sa zdá byť bohatá a dlhá.

Sme v pravidelnom kontakte s Českou národnou bankou, aby sme vám oznámili vaše postrehy a naše návrhy k tejto situácii. Robíme všetko pre to, aby sme našli riešenie tejto nešťastnej situácie.

Je nám nesmierne ľúto, že po rokoch vynikajúcej spolupráce nie sme schopní poskytnúť všetkým našim zákazníkom požadované kusy do ich portfólia, a veríme, že ide o dočasnú situáciu, ktorú sa nám podarí vyriešiť.

Ďakujeme vám všetkým - našim zákazníkom, zberateľom a investorom - za vašu ústretovosť, pochopenie a podporu v tejto ťažkej situácii.

Váš tím Českej mincovne

Oficiálne stanovisko Českej národnej banky k zníženiu a zrušeniu objednávok pamätných mincí a bankoviek nájdete tu.

Česká mincovna
Loading...