Rezervácia bankovky Karla Engliša

1.2.2022

Vážení zákazníci,

v marci 2022 vydá Česká národná banka pamätnú bankovku s motívom Karla Engliša. Jej emisný náklad je obmedzený a záujem zberateľov mnohonásobne prekračuje emisný náklad.

V lete 2021 sme boli nútení zredukovať všetky rezervácie, ktoré evidujeme, na jeden kus na zákazníka. Týmto krokom sme sa snažili dosiahnuť to, aby boli aspoň čiastočne uspokojení všetci naši zákazníci.

Aj napriek vykonanému obmedzeniu nám však množstvo bankoviek pridelených Českou národnou bankou nestačí na pokrytie všetkých rezervácií. Sme teda, bohužiaľ, nútení pristúpiť k ďalším dodatočným úpravám.

Bankovku dostanú klienti s dlhšou nákupnou históriou v ČM a podľa poradia vytvorenej rezervácie bankovky. Zákazníkov, ktorým nebudeme môcť nákup bankovky umožniť, budeme informovať e-mailom.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Pravdepodobne aj do budúcna bude potrebné počítať pri niektorých žiadaných emisiách s rušením rezervácií a objednávok v závislosti od počtu kusov, ktoré reálne dostaneme k dispozícii.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím Českej mincovne

Česká mincovna
Loading...