Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
31 g
32 g
Dátum emisie
november 2019
september 2021
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
november 2020 Emisia 800 ks
62,00 €
orientačná cena
november 2020 Emisia 800 ks
62,00 €
orientačná cena
február 2021 Emisia 800 ks
65,40 €
orientačná cena
apríl 2021 Emisia 800 ks
63,50 €
orientačná cena
jún 2021 Emisia 800 ks
65,40 €
orientačná cena
september 2021 Emisia 800 ks
65,40 €
orientačná cena
Vypredané Emisia 800 ks
65,40 €
vrátane DPH
Vypredané Emisia 800 ks
65,40 €
vrátane DPH
Vypredané Emisia 800 ks
65,40 €
vrátane DPH
Česká mincovna
Loading...