Sfragistika

26.4.2012

Ďalším vedným odborom spriazneným s mincovníctvom je sfragistika - náuka o pečatiach, ktorá sa zaoberá všestranným výskumom pečatí, pečatných látok, razidiel (typárov), tvarov a veľkosťou pečatí.

 

Predchodcovia dnešných pečiatok v staroveku vyjadrovali vôľu majiteľa, dôkaz platnosti podpisu alebo neporušiteľnosti zapečatenej listiny. K pečateniu pomocou vosku, hliny alebo kovu sa používalo pečatidlo, niekedy tiež typár, v ktorom bol vyrytý podpis alebo znak vlastníka. Vytváranie pečatí je v súčasnosti vnímané ako predobraz dnešnej razby mincí. Múzejné zbierky pečatí a pečatidel sú dnes cenným historickým zdrojom štúdia panovníckych rodov, šľachty, cirkvi a miest.

Česká mincovna
Loading...