Prečo investovať do striebra?

Zlato nie je jediným kovom, ktorý by nemal chýbať vo vašom investičnom portfóliu. Vynikajúcim investičným nástrojom je tiež striebro a množstvo konzervatívnych investorov, ktorí mu dávajú prednosť pred zlatom, sa rozrastá. Okrem zaujímavého potenciálu zhodnotenia totiž ponúka aj jedinečné výhody priemyselného kovu.

 

Oplatí sa investovať do striebra?

Väčšina tuzemských domácností dáva prednosť klasickým investičným nástrojom, akými sú stavebné sporenie alebo penzijné pripoistenie. Avšak pokiaľ svoje peniaze uložíte viacerými spôsobmi, rozložíte aj nevyhnutné riziko, ktoré je s investovaním späté. Drahé kovy by preto vo vašom portfóliu nemali chýbať.  

Na priemysel dnes pripadá celých 85 % celosvetovej produkcie striebra - je druhou najpoužívanejšou priemyselnou komoditou a uplatňuje sa najmä pri výrobe automobilov a fotovoltaických článkov. V súčasnosti už štáty nedisponujú strategickými zásobami fyzického striebra a jeho jediným zdrojom je ťažba. Tú nie je možné jednoducho zvýšiť - nálezísk ubúda a náklady každým rokom rastú. Spotreba striebra tak ťažbu dlhodobo prevyšuje a pri zachovaní súčasnej produkcie dôjde k vyťaženiu jeho zásob do niekoľkých desiatok rokov. To sa samozrejme odrazí na cene striebra, ktorá je v súčasnosti veľmi podhodnotená, a tak vyzýva na výhodný nákup.   

Na investovanie zostáva iba 15 % produkcie striebra. Aj keď je to vo svete investovania vzácne, väčšina analytikov sa zhoduje na tom, že cena striebra bude zákonite rásť...

Nákup investičného striebra je treba chápať ako dlhodobú až generačnú záležitosť - napríklad ako alternatívu k sporeniu na dôchodok. V tomto prípade vystupuje striebro predovšetkým ako ochranca pred znehodnotením peňažných prostriedkov. 

 

Ako investovať do striebra?

Investičné zliatky sú dostupné v mnohých rôznych hmotnostiach a veľkostiach a sú vysoko likvidné. To isté platí pre zahraničné investičné mince, ktoré sú emitované v množstve nominálnych hodnôt. To umožňuje jednoducho regulovať, koľko prostriedkov investujete. Ponúkajú výhodnejšiu cenu za jeden gram, sú však stopercentne závislé od výkyvov ceny striebra na burze.

Pamätné mince Českej národnej banky alebo mince a medaily Českej mincovne pridávajú striebru rozmer investície do umenia. To kompenzuje výkyvy cien drahého kovu a zaťaženie daňou z pridanej hodnoty. Obmedzený emisný náklad a špičkové spracovanie robí z mincí a medailí žiadaný zberateľský artikel a hodnota ucelenej zbierky mnohonásobne prevyšuje hodnotu drahého kovu. Investovanie do mincí a medailí je zaujímavou alternatívou pre tých, ktorí chcú svoje finančné prostriedky uložiť do drahých kovov, ale okrem fyzického kovu chcú vlastniť tiež niečo, čo má svoju umeleckú hodnotu, ktorá s rokmi porastie.    

Viac informácií sa dozviete tu.

Popri tradičnom nákupe investičných produktov vám Česká mincovňa ponúka ešte možnosť postupného investovania prostredníctvom Zlatého sporenia.

 

Zdanenie investičného striebra

Neplatcovia dane z pridanej hodnoty, t. j. bežní drobní investori, nakupujú striebro za plnú cenu vrátane DPH vo výške 21 % a pri následnom predaji daň nepripočítavajú. Platcovia DPH síce tiež nakupujú striebro za ceny s DPH, avšak môžu si túto daň v najbližšom zdaňovacom období odpočítať. Pri predaji potom cenu zvýšia o DPH - ak je protistranou platca, odpočíta si daň tiež, ak neplatca, daň si odpočítať nemôže. V prípade strieborných mincí nie je ich nominálna hodnota predmetom dane a zaťažená je len suma nad nominál.   

Predaj striebra je v prípade fyzických osôb oslobodený od dane z príjmu. Častý a opakovaný predaj by však mohol vyznieť ako nepriznané podnikanie. Ak je striebro zahrnuté do obchodného majetku na výkon podnikateľskej činnosti, daň z príjmu sa na predaj nevzťahuje iba v prípadoch, keď bolo jeho súčasťou dlhšie ako 5 rokov.

Česká mincovna
Loading...