Mincové značky

18.6.2012

 

Česká mincovňa používa tri značky. Všetky sú nositeľom hodnôt, o ktoré sa mincovňa opiera, teda špičkovej kvality a v prípade mincí a medailí z drahých kovov taktiež vysokej umeleckej hodnoty a významného podielu ručnej práce. Vďaka osobitému prístupu medailérov je každá medaila originálom, solitérom, který si zberatelia vysoko cenia.

Mincová značka Českej mincovne
pre obežné mince

Prvé z nich, písmeno "b" s korunkou súvisí so vznikom spoločnosti. Česká mincovňa bola založená 1. júla 1993 ako samostatná výrobná divízia pôvodnej Bižutérie a.s. v Jablonci nad Nisou, Česká republika. Tá mala vo svojom znaku písmeno "b" ako bižutéria, korunka potom symbolizovala výnimočnosť. V nadväznosti na túto značku jabloneckého podniku vytvoril súčasnú značku Českej mincovne akademický sochár Jiří Dostál.

Po dohode s Českou národnou bankou sa značka "b" s korunkou začala používať na razbu obehových mincí a medailí zo základných kovov.

Druhou značkou je skratka Českej mincovne, teda "ČM". Táto značka sa od roku 1994 používa pre všetky mince a medaily z drahých kovov, t. j.zo striebra, zlata a platiny.

Značka ČM je zárukou kvality a jedinečnosti umeleckého diela. Každú emisiu sprevádza certifikát, ktorý obsahuje parametre medaily a meno autora. Medaily sú
podľa použitého kovu označené aj príslušným puncom, ktorý nespochybniteľne garantuje rýdzosť materiálu.

Značky sa nachádzajú na lícnej alebo rubovej strane všetkých českých mincí a medailí a umožňujú jasnú identifikáciu produktov Českej mincovne. Toto označovanie odlišuje razby Českej mincovne od práce iných mincovní alebo razieb.

Od roku 2011 používa mincovňa novú obchodnú značku vo forme štylizovanej skratky ČM s korunkou. Zámerom firmy je odlíšenie vlastných razieb, ktoré sú stelesnením tých najlepších tradícií českej výtvarnej a medailérske školy od razenia realizovaných podľa námetov jednotlivých klientov.

Mincová značka Českej mincovne
pre medaily z drahých kovov

 

Mincová značka Českej mincovne
pre razby titulov z emisných plánov Českej mincovne

 

Česká mincovna
Loading...