Materiál
Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
0 g
10 000 g
Dátum emisie
máj 2010
september 2025
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
september 2022 Emisia 200 ks
1 320,00 €
orientačná cena
september 2022 Emisia 99 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
november 2022 Emisia 99 ks
4 615,00 €
orientačná cena
november 2022 Emisia 200 ks
2 559,00 €
orientačná cena
december 2022 Emisia 1000 ks
61,20 €
orientačná cena
január 2023 Emisia 200 ks
2 559,00 €
orientačná cena
január 2023 Emisia 200 ks
2 559,00 €
orientačná cena
Na rezerváciu
977,00 €
orientačná cena
Na rezerváciu
992,00 €
orientačná cena
Na rezerváciu
992,00 €
orientačná cena
Na rezerváciu
977,00 €
orientačná cena
Na rezerváciu
992,00 €
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...