Materiál
Dostupnosť
Vyhotovenie
Nominálna hodnota
Cena [EUR]
Hmotnosť
3 g
35 g
Dátum emisie
september 2023
október 2025
Rok emisie
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
19,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
21,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
19,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: január 2024
21,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: február 2024
19,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: február 2024
21,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2024
977,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2024
992,00 €
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2024
74,00 €
Hmotnosť: 25 g
Dátum emisie: jún 2024
78,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: júl 2024
19,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: júl 2024
21,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2024
977,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2024
992,00 €
Hmotnosť: 3,49 g
Dátum emisie: september 2024
229,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2025
977,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: máj 2025
992,00 €
74,00 €
78,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2025
977,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2025
992,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: október 2025
19,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: október 2025
21,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2023
977,00 €
Hmotnosť: 15,55 g
Dátum emisie: september 2023
992,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2023
19,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: september 2023
21,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: december 2023
19,00 €
Hmotnosť: 13 g
Dátum emisie: december 2023
21,00 €
Česká mincovna
Loading...