Materiál
Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
0 g
833 g
Dátum emisie
máj 2011
január 2023
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Do 60 dní
10,00 €
vrátane DPH
Skladom
390,00 €
vrátane DPH
august 2022 Emisia 1000 ks
70,00 €
orientačná cena
august 2022 Emisia 1000 ks
76,00 €
orientačná cena
Do 14 dní Emisia 850 ks
40,00 €
vrátane DPH
Skladom Emisia 1000 ks
73,00 €
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 1000 ks
73,00 €
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 1000 ks
14,00 €
vrátane DPH
Do 90 dní Emisia 1875 ks
40,00 €
vrátane DPH
Do 90 dní Emisia 500 ks
41,00 €
vrátane DPH
Do 30 dní Emisia 600 ks
50,00 €
vrátane DPH
Skladom Emisia 1000 ks
73,00 €
oslobodené od DPH
Skladom Emisia 750 ks
9,00 €
vrátane DPH
Skladom Emisia 250 ks
37,20 €
vrátane DPH
Česká mincovna
Loading...