Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
155 g
156 g
Dátum emisie
február 2020
november 2022
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
január 2022 Emisia 500 ks
274,00 €
vrátane DPH
Skladom Emisia 500 ks
274,00 €
vrátane DPH
január 2022 Emisia 500 ks
274,00 €
vrátane DPH
január 2022 Emisia 500 ks
274,00 €
vrátane DPH
február 2022 Emisia 500 ks
249,60 €
orientačná cena
máj 2022 Emisia 500 ks
249,60 €
orientačná cena
jún 2022 Emisia 500 ks
249,60 €
orientačná cena
august 2022 Emisia 500 ks
249,60 €
orientačná cena
november 2022 Emisia 500 ks
249,60 €
orientačná cena
Česká mincovna
Loading...