Dostupnosť
Rezervácie / Predaj
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
1 g
1 523 g
Dátum emisie
január 2022
apríl 2022
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Skladom Emisia 4970 ks
577,10 €
oslobodené od DPH
Do 10 dní Emisia 1670 ks
1 089,60 €
oslobodené od DPH
Do 40 dní Emisia 2000 ks
2 061,10 €
oslobodené od DPH
Do 40 dní Emisia 30 ks
60 882,70 €
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 500 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 30000 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 170 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
február 2022 Emisia 50 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
marec 2022 Emisia 200 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
marec 2022 Emisia 500 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
apríl 2022 Emisia 200 ks
K dátumu emisie
oslobodené od DPH
Česká mincovna
Loading...