Dostupnosť
Zľavový poukaz
Cena [EUR]
Hmotnosť
1 g
10 000 g
Dátum emisie
január 2021
október 2021
Materiál
Materiál
Materiál
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Dostupnosť
Vyhotovenie
Vyhotovenie
Zľavový poukaz
Rezervácie / Predaj
Rezervácie / Predaj
Hmotnosť
Dátum
Vypredané Emisia 10 ks
315 645,70 €
oslobodené od DPH
Vypredané Emisia 100 ks
3 921,00 €
oslobodené od DPH
Vypredané Emisia 500 ks
144,00 €
oslobodené od DPH
Vypredané Emisia 170 ks
11 024,90 €
oslobodené od DPH
Vypredané Emisia 1470 ks
1 193,50 €
oslobodené od DPH
Česká mincovna
Loading...