Ako sa starať o mince a medaily z drahých kovov

26.4.2012

Každý investor alebo zberateľ mincí si určite želá, aby si jeho zbierka uchovala svoju vysokú hodnotu a kvalitu. Aby tomu tak bolo, je potrebné dodržiavať niektoré zásady starostlivosti o mince a medaily z drahých kovov.

Pre dlhodobé skladovanie je dôležité vybrať priestor, v ktorom je relatívne stála teplota a nízka vlhkosť. Tiež je dôležité, aby vzduch neobsahoval ani malé množstvo chemických látok, najmä zlúčenín síry, chlóru alebo kyselín, ktoré sa môžu uvoľňovať z nábytku, farieb, textilu, plastov a pod. Výpary týchto látok môžu spôsobiť oxidáciu alebo sfarbenie až sčernenie povrchu mince - najmä pri strieborných minciach. Podobne môžu pôsobiť aj intenzívne slnečné lúče (UV žiarenie).

Mince a medaily sa dodávajú v špeciálnych plastových puzdrách, ktoré obmedzujú alebo zabraňujú prístupu vzduchu a chránia mincu pred mechanickým poškodením, znečistením a prachom. Mincu z kapsule zásadne nevyberajte, k znehodnoteniu môže dôjsť veľmi rýchlo. Minca sa môže ľahko mechanicky poškodiť aj pri samotnom vyberaní z puzdra alebo opätovnom vkladaní.


Ak už z rôznych dôvodov mincu z kapsule vyberiete, vždy ju držte iba po obvode hrany - a dávajte pozor, aby sa Vaše prsty nedotkli plochy mince. Odtlačok prsta môže natrvalo poškodiť povrch a často ani odborný zásah nedokáže tieto stopy odstrániť. Odporúčame preto používať jemné bavlnené alebo nylonové rukavice (nie latexové).


Pred prácou s mincou si vždy umyte a osušte ruky. Na Vašich rukách sa prirodzene vyskytujú baktérie a oleje, ktoré môžu poškodiť povrch mincí. V bezprostrednej blízkosti mincí z drahých kovov nehovorte ani nejedzte. Samotná mikroskopická čiastočka slín alebo potravín, ktorá pristane na povrchu, sa môže časom vyvinúť do škvrny, spôsobiť zmenu farby alebo dokonca koróziu na povrchu.

Pokiaľ k znečisteniu dôjde, medaily a mince z drahých kovov by mali byť vyčistené odborníkom na numizmatiku. Pri neodbornom čistení môže veľmi ľahko dôjsť k poškodeniu, poškriabaniu a znehodnoteniu.

Česká mincovna
Loading...