Pravidla soutěže - 4 lístky na koncert Robbieho Williamse

1.8.2017

Pořadatel a organizátor: Česká mincovna, a.s., U Přehrady 3204/61, 466 23 Jablonec nad Nisou, IČ: 28737016

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 01. 08. 2017 do 13.8.2017

Vyhodnocení soutěže proběhne 14. 08. 2017

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže vložením fotografie na dané téma formou komentáře u soutěžního příspěvku.

VÝHRA:

Dva výherce vybere odborná porota České mincovny.

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Oznámení výherce se uskuteční na firemním profilu České mincovny na Facebooku formou příspěvku. Předání cen proběhne po předchozí domluvě s výhercem. Nebude-li výherce reagovat na zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

VÝHRY:

2x Vstupenka pro 2 osoby na koncert Robbieho Williamse 19. 08. 2017 Letiště Letňany.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele porušili pravidla soutěže.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webové stránce www.ceskamincovna.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla. 

Česká mincovna
Loading...